» »
04:24
Решение городского совета 6-го созыва от 13 октября 2015 года о добровольном объединении территориальных общин

Novoukrainka News

В соответствии со статьями 2, 4, 6, 7 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин", -городской совет РЕШИЛ:

Объединиться с территориальными общинами города Новоукраинка, сел Зверевка, Новоалександровка, Яблунивка Новоукраинского городского совета, сел Каменный Мост, Марьянополь Марьянопильського сельского совета, сел Ареповка, Вороновка, Егоровка, Сотницкая Балка, Сход, Ульяновка Сотницькобалковського сельского совета в Новоукраинскую городскую объединенную территориальную общину с центром в городе Новоукраинка.

 1. Поручить Новоукраинском городскому главе Коренному А.А, ходатайствовать перед Кировоградской областной государственной администрацией относительно обращения к Центральной избирательной комиссии для принятия ней решения о назначении первых выборов депутатов и главы Новоукраинской городской объединенной территориальной общины в установленном законом порядке.
 2. Утвердить план организационных мероприятий по добровольному объединению территориальных общин (прилагается).
 3. Полномочия Новоукраинского городского совета, Новоукраинского городского главы прекратить с момента приобретения полномочий новоизбранными органами местного самоуправления, городским главой объединенной территориальной общины, образованной в результате добровольного объединения.
 4. Правопреемником активов и пассивов (обязательств) Новоукраинского городского совета определить Новоукраинскую городскую объединенную территориальную общину, образовавшуюся в результате добровольного объединения.
 5. Решение вступает в силу 24 ноября 2015 года.

Городской глава А. Коренной

Утвержден решением Новоукраинскую городского совета шестого созыва от 13 октября 2015 № +1487

П Л А Н

организационных мероприятий по добровольного объединения территориальных общин

Мета

Назва заходу

1.

 •  Створення системи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади

 

 •  Розробити проект Статуту Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади

2.

 •  Оптимізація діяльності апарату виконавчих органів об’єднаної територіальної громади та їх структурних підрозділів

 

 1.  Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади;
 2.  утворити необхідні структурні підрозділи та штатні одиниці;
 3.  підготувати відповідні положення та посадові інструкції ;
 4.  розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної громади;
 5.  визначити населені пункти об’єднаної територіальної громади, в яких обирається староста;
 6.  підготувати положення та посадову інструкцію про старосту

 

 1. 3.
 •  Забезпечення якості та доступності публічних, адміністративних послуг, що надаються в об'єднаній територіальній громаді на рівні не нижчому ніж до об’єднання

 

 •  Утворити Центр надання адміністративних послуг в Новоукраїнській міській об’єднаній територіальній громаді з центром в місті Новоукраїнка

4.

 Соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади

4.1

 

 •  Облік активів і пасивів
 •  Провести інвентаризацію власності

4.2.

 •  Розвиток транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного сполучення населених пунктів з центром об’єднаної громади
 1.  Забезпечити функціонування регулярних пасажирських перевезень (двічі на день) між населеними пунктами за маршрутом Новоукраїнка – Мар’янопіль – Ульянівка;
 2.  придбати транспорт для надання цих послуг;
 3.  розрахунок та встановлення економічно- обґрунтованого тарифу для пасажирів;
 4.  провести ремонт дорожнього покриття за напрямком руху автобуса

4.3.

 

 •  Соціальний захист населення
 •  Розробити план створення нових робочих місць в Новоукраїнській міській об’єднаній територіальній громаді

4.4.

 

 •  Збереження та розвиток мережі об’єктів дошкільної та загальної освіти, забезпечення рівного доступу громадян об’єднаної громади до якісної освіти

 

 

 1.  Виконати поточні та капітальні ремонти будівель загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на території Новоукраїнської ОТГ;
 2.  покращити матеріально-технічну базу закладів (придбання меблів, інвентарю та обладнання)

 

 

4.5.

 

 • Збереження та розвиток мережі об’єктів охорони здоров’я, підвищення якості медичного обслуговування (особливо закладів з надання первинної медичної допомоги)

 

 

 

 1.  Виконати поточні та капітальні ремонти закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги, що знаходяться на території Новоукраїнської міської ОТГ;
 2.  придбати для закладів медичне обладнання та інвентар;
 3.  забезпечити об’єкти охорони здоров’я засобами для надання первинної медичної допомоги

 

 

4.6.

 

 •  Створення умов для здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту

 

 

 1.  Організувати спортивні майданчики (з вуличним тренажерним та гімнастичним обладнанням), особливо в населених пунктах, мешканці яких раніше не мали доступу до них;
 2.  виконати поточні та капітальні ремонти існуючих спортивних об’єктів та будівництво нових;
 3.  максимально залучати населення об’єднаної громади до занять фізичною культурою та спортом

 

4.7.

 

 •  Розвиток та збереження мережі закладів культури та музейної справи.
 •  Збереження культурного потенціалу національної культурної спадщини об’єднаної громади, підтримка самодіяльного та аматорського мистецтва

 

 

 1.  Виконати поточні та капітальні ремонти закладів культури та музейної справи;
 2.  організовувати та проводити культурно-масові та мистецькі заходи в населених пунктах об’єднаної територіальної громади;
 3.  залучати населення об’єднаної громади до розвитку культурного життя

 

 

4.8.

 

 •  Благоустрій території об’єднаної громади

 

 

 1.  Здійснити заходи з:
 2.  ремонту внутрішніх доріг та тротуарів, встановлення бордюрів, відсипка доріг без твердого покриття;
 3.  влаштування пандусів в місцях загального користування; придбання вуличних лавок та урн;
 4.  ремонту малих архітектурних форм, пам’ятників;
 5.  вирішення проблеми безпритульних тварин;
 6.  встановлення дитячих майданчиків

 

 

4.9.

 

 •  Забезпечення задоволення потреб населення і господарського комплексу об’єднаної громади в послугах з освітлення та забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження правопорушень

 

 

 1.  Утримувати в належному технічному стані існуючі мережі зовнішнього освітлення;
 2.  своєчасно фінансувати заходи по будівництву, реконструкції та ремонту мереж зовнішнього освітлення;
 3.  використовувати новітні енергозберігаючі технології у сфері зовнішнього освітлення;
 4.  здійснювати оснащення модернізованими лічильниками обліку електричної енергії;
 5.  визначити пріоритетні ділянки для виконання першочергових заходів з комплексної реконструкції та влаштування нових мереж;
 6.  забезпечити ремонт дорожнього покриття, дорожньої розмітки

 

4.10.

 

 •  Створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу та інвестиційного середовища

 

 

 

 

 1.  Провести інвентаризацію інвестиційних об’єктів об’єднаної громади;
 2.  створити базу даних інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та будівель;
 3.  провести аналіз можливостей залучення інвестицій для використання існуючих виробничих площ на території ОТГ

 

4.11.

 

 •  Охорона навколишнього природного середовища (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси)

 

 

 

 1.  Організовувати зелені зони, збільшити кількість зелених насаджень;
 2.  розробити схему санітарної очистки території об’єднаної територіальної громади;
 3.  проводити спільні акції з благоустрою території об’єднаної громади за участю населення (,,День довкілля“ та ін.)

 

 

4.12.

 

 •  Забезпечення доступу мешканців об’єднаної громади до мережі закладів соціально-побутового обслуговування та закладів торгівлі

 

 

 1.  Організовувати виїзні торгівлі, ярмарки (сезонних товарів, садово-городніх культур, товарів щоденного вжитку, одягу та взуття, тощо);
 2.  сприяти розвитку мережі соціально-побутових закладів обслуговування та торгівлі (перукарні, ремонт взуття, пошив одягу та інше)

 

 

4.13.

 

 •  Забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг

 

 

 1.  Придбати додаткові одиниці техніки; збільшити чисельність працівників комунальних підприємств з залученням мешканців віддалених населених пунктів; здійснити розрахунок та затвердити економічно обґрунтовані тарифи на ЖК послуги в об’єднаній громаді;
 2.  укласти договори з новими споживачами послуг, які надаються КП

 

 

4.14.

 

 •  Організація водопостачання

 

 

 

 1.  Будівництво свердловин, бюветів, нових мереж водопостачання по території об’єднаної громади

 

 

4.15.

 

 •  Технічне переоснащення та розвиток комунальної інфраструктури

 

 

 1.  Впровадити енергозберігаючі технології, виконати поточні та капітальні ремонти існуючих систем водопостачання та водовідведення, будівництво мереж теплопостачання тощо.

 

 

4.16.

 

 •  Розвиток земельних відносин, створення умов для раціонального використання земельних ресурсів

 

 

 1.  Скласти топографічний план, встановити межі, провести інвентаризацію земель, виконати нормативно-грошову оцінку земель, розмежувати землі державної та комунальної власності, скласти Генеральний план території об’єднаної громади

 

 

4.17.

 

 •  Забезпечення матеріально-технічної бази комунальних підприємств ОТГ

 

 

 1.  Придбання спецтехніки: машина швидкої допомоги, пожежна спеціалізована машина, машина для збирання сміття, автовишка, АС-машина, екскаватор, бульдозер, автонавантажувач фронтальний тощо

 

5.

 

 •  Забезпечення Конституційних прав та законних інтересів мешканців об’єднаної громади, охорона громадського порядку

 

 

 1.  Створити муніципальну структуру з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень об’єднаної територіальної громади;
 2.  визначити місце дислокації структури; забезпечити необхідною матеріально-технічною базою;
 3.  сприяти оперативному реагуванню на звернення громадян та їх своєчасному розгляду;
 4.  забезпечити доступність для населення в отриманні кваліфікованої правової допомоги

 

 

6.

 

 •  Розвиток інформаційного простору, формування надійної системи зв’язку влади з громадськістю об’єднаної громади

 

 

 

 1.  Створити друкований засіб масової інформації об’єднаної громади;
 2.  забезпечити мешканців населених пунктів ОТГ доступом до мережі Інтернет та кабельного телебачення;
 3.  вивчати та враховувати громадську думку при прийнятті рішень з важливих соціально-економічних питань в т.ч. шляхом створення Громадської ради ОТГ;
 4.  створити та забезпечити роботу офіційного веб-сайту об’єднаної громади

 

 

Источник : Новоукраїнська міська рада

Twitter UkrNov Підписуйтесь на наш канал в Twitter

Tumblr NovUkr Читайте наш блог в Tumblr

Категорія: Суспільні новини міста | Переглядів: 95 | Додав: Press | Рейтинг: 0.0/0

Сподобалась стаття?Схожі матеріали:

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Всього коментарів: 0
avatar